Zadnje objave

Seznam subjektov javnega interesa

Agencija je dne 5. 10. 2022 objavila nov seznam subjektov javnega interesa, po stanju na dan 30. 9. 2022. Seznam je dostopen na spletni strani TUKAJ.

Mednarodni standard revidiranja 220 (prenovljen)

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem je skladno s svojimi pristojnostmi zagotovila prevod posodobljenega Mednarodnega standarda o revidiranju 220 – Upravljanje kakovosti revizije računovodskih izkazov. …

Analiza poročil o preglednosti v letu 2021

Poleg rednih nadzorov Agencija izvaja tudi tematske preglede posameznih področij Uredbe 537/2014/EU in Zakona o revidiranju, katerih namen je sistematično preveriti ravnanja vseh revizijskih družb …

Nov seznam subjektov javnega interesa

Agencija je dne 6. 7. 2022 objavila nov seznam subjektov javnega interesa, po stanju na dan 30. 6. 2022. Seznam je dostopen na spletni strani TUKAJ.

Seznam revizijskih družb, ki so v zadnjem poslovnem letu izvajale revizije SJI

Agencija skladno s 16. členom Uredbe (EU) št. 537/2014 Evropskega parlamenta in sveta z dne 16. aprila 2014 o posebnih zahtevah v zvezi z obvezno …

Prevod posodobljenega Mednarodnega kodeksa etike za računovodske strokovnjake

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem je skladno s svojimi pristojnostmi zagotovila prevod posodobljenega Mednarodnega kodeksa etike za računovodske strokovnjake (izdaja 2020), ki ga je …

Pošljite nam sporočilo

  Prijava na novice

   Prijava kršitev

   Fizična ali pravna oseba, ki je zaradi domnevno slabo opravljenega revizorjevega dela utrpela moralno ali materialno škodo, pogosto želi, da njeno domnevo potrdi tudi institucija, ki je zakonsko pooblaščena za opravljanje nadzora nad pooblaščenimi revizorji in revizijskimi družbami. Prav je, da tisti, ki prijavlja domnevne kršitve, svojo prijavo ustrezno formalizira in domneve utemelji.

   Scroll to Top