Zadnje objave

Javna razprava: Stališče 10 – Posli dajanja zagotovil o primernosti in pravilnosti uporabe sodil za delitev gospodarskih kategorij po dejavnostih

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem posreduje v javno razpravo predlog Stališča 10 – Posli dajanja zagotovil o primernosti in pravilnosti uporabe sodil za delitev gospodarskih kategorij …

Poročilo o delu Agencije za javni nadzor nad revidiranjem v obdobju 2022/2023

Agencija je tudi v letošnjem letu pripravila Poročilo o delu Agencije za javni nadzor nad revidiranjem (v nadaljevanju: Poročilo) za obdobje 2022/2023. Kot je bila …

Javna objava izreka odločbe o odvzemu dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja

Agencija je na spletni strani, skladno s tretjim odstavkom 152. člena ZRev-2, objavila izrek pravnomočne odločbe o odvzemu dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja Stojanu …

Sprememba Tarife o taksah in nadomestilih Agencije za javni nadzor nad revidiranjem

V Uradnem listu Republike Slovenije št. 107/23 je bila dne 20. 10. 2023 objavljena Sprememba Tarife o taksah in nadomestilih Agencije za javni nadzor nad …

Zbiranje vlog: dodatno izobraževanje pooblaščenih revizorjev z oznako B v letu 2024

Agencija poziva vse zainteresirane izobraževalne institucije in revizijske družbe, ki organizirajo izobraževanje tudi za zunanje udeležence, da podajo vlogo za pridobitev soglasja Agencije za izvajanje …

Mednarodni kodeks etike za računovodske strokovnjake in Mednarodnih standardov neodvisnosti – izdaja 2022

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem je skladno s svojimi pristojnostmi zagotovila prevod Mednarodnega kodeksa etike za računovodske strokovnjake in Mednarodnih standardov neodvisnosti (IFAC); izdaja …

Pošljite nam sporočilo

  Prijava na novice

   Prijava kršitev

   Veljavna zakonodaja v okviru ZRev-2 fizičnim in pravnim osebam omogoča preveritev domnevno slabo opravljenega revizorjevega dela s strani pooblaščene institucije, ZZPri pa določa načine in postopke za prijavo kršitev predpisov, za katere so posamezniki izvedeli v delovnem okolju, ter ureja njihovo obravnavo ter zaščito posameznikov, ki prijavijo ali javno razkrijejo informacije o kršitvi.

   Scroll to Top