Skladno s 74. členom Zakona o revidiranju Agencija trenutno opravlja nadzore nad zakonitostjo in kakovostjo dela naslednjih revizijskih družb:

  • CONSTANTIA PRIMIA d.o.o.,
  • DELOITTE REVIZIJA d.o.o.,
  • REVISTO d.o.o.,
  • BM VERITAS d.o.o.,
  • REVIDICOM d.o.o.,
  • VALUTA d.o.o

V sklopu nadzorov Agencija opravlja tudi nadzor nad zakonitostjo in kakovostjo dela pooblaščenih revizorjev, ki delujejo v navedenih revizijskih družbah.

Scroll to Top