Stališče SIR glede alternativnih investicijskih skladov

Slovenski inštitut za revizijo je na spletni strani objavil strokovno razlago (Merjenje finančnih naložb v alternativne investicijske sklade). Več informacij je navedenih na naslednji povezavi: https://si-revizija.si/datoteke/aktualno/2506/Praksa-AIS.pdf