Zaradi velikega števila problemov in vprašanj, ki se pojavljajo v zvezi z izvajanjem pravil revidiranja pri pregledu ESEF dokumentov, se javna razprava o predlogu Stališča – Revidiranje pravilnosti elektronske oblike konsolidiranih računovodskih izkazov – podaljšuje do 30. aprila 2021. Gradivo je objavljeno na povezavi: https://www.anr.si/predpisi/revidiranje/javna-razprava/

Scroll to Top
Scroll to Top