Upoštevanje prenovljenega standarda MSS 4400

Agencija opozarja revizijske družbe, da je zaradi prenovljenega standarda MSS 4400, ki se uporablja za posle opravljanja dogovorjenih postopkov, za katere so pogoji posla dogovorjeni 1. 1. 2022 ali kasneje, Stališče 8, Stališče 12, Stališče 17 in Stališče 18, potrebno upoštevati v povezavi z naknadno prenovljenim MSS 4400.