Na podlagi razpisa za pridobitev soglasja za izvajanje dodatnega strokovnega izobraževanja pooblaščenih revizorjev je Agencija za javni nadzor nad revidiranjem, dne 19. 12. 2023, podelila soglasje petim izobraževalnim institucijam, katerih izobraževanja bodo v letu 2024 uvrščena na seznam dodatnega strokovnega izobraževanja za pooblaščene revizorje z oznako B.

Izobraževalne institucije, ki so pridobile soglasje Agencije so:  Slovenski inštitut za revizijo, Združenje nadzornikov Slovenije, Arvio d.o.o., Združenje notranjih revizorjev IIA – Slovenski inštitut ter Verlag Dashöfer, založba, d.o.o.

Skladno s prvim odstavkom 9. člena Pravilnika o stalnem dodatnem strokovnem izobraževanju pooblaščenih revizorjev Agencija na svoji spletni strani (https://www.anr.si/izobrazevanje/dodatno-izobrazevanje/oznaka-b/) objavi seznam dodatnih izobraževanj, ki se posodablja skladno s prejetimi obvestili izobraževalnih institucij, ki jih morajo posredovati najmanj 15 dni pred izvedbo.

Scroll to Top
Scroll to Top