Agencija za javni nadzor nad revidiranjem je skladno s svojimi pristojnostmi zagotovila prevod Mednarodnega standarda revidiranja 600 (prenovljen) – Posebne presoje – revizije računovodskih izkazov skupin (vključno z delom revizorjev sestavnih delov). Standard se začne uporabljati za revizije računovodskih izkazov, ki se začnejo 15. decembra 2023 ali kasneje.

Standard vključuje nove in spremenjene zahteve ter spremljajoče gradivo za uporabo, usklajene z ostalimi nedavno prenovljenimi standardi, kot so MSUK 1, MSR 220 (prenovljen) in MSR 315 (prenovljen 2019). Nove in spremenjene zahteve tudi povečujejo:

  • revizorjevo odgovornost v zvezi s poklicno nezaupljivostjo;
  • obseg postopkov načrtovanja in izvajanja revizije skupine;
  • zahteve v zvezi s komuniciranjem med revizorjem skupine in revizorji sestavnih delov; in
  • zahteve po dokumentiranju.

Celotno besedilo Mednarodnega standarda revidiranja 600 (prenovljen)  je objavljeno na spletni strani Slovenskega inštituta za revizijo: https://si-revizija.si/datoteke/standardi/3254/msr-600-pren-2023-12.pdf

Scroll to Top
Scroll to Top