Agencija za javni nadzor nad revidiranjem (v nadaljevanju: Agencija) pri nadzorih nad kakovostjo dela revizijskih družb in pooblaščenih revizorjev vsako leto ugotavlja, da se znatno število kršitev pravil revidiranja nanaša tudi na področje postopkov sprejema in ohranjanja razmerij z naročniki.

Ker so prav postopki sprejema in ohranjanja razmerij z naročniki ključni predpogoj in začetno varovalo kakovosti revidiranja, je Agencija izvedla tematski nadzor tega področja. V okviru tematskega nadzora je Agencija pregledala metodologijo in postopke v zvezi s sprejemom in ohranjanjem razmerij z naročniki na izbranem vzorcu poslov revidiranja v 19 revizijskih družbah.

Z veseljem sporočamo, da je Poročilo o tematskem pregledu spoštovanja pravil revidiranja pri sprejemu in ohranjanju razmerij z naročniki zdaj na razpolago na spletnih straneh Agencije na povezavi: https://www.anr.si/nadzor/nadzorniska-porocila/porocila-o-pregledih-kljucnih-revizijskih-zadev/

Na podlagi tematskega nadzora Agencija ugotavlja, da morajo revizijske družbe postopke sprejema in ohranjanja razmerij z naročniki izboljšati. Izboljšave so potrebne tako v metodologiji kot tudi pri izvajanju postopkov pri obveznih revizijah. Revizijske družbe morajo k temu nemudoma pristopiti in izboljšave uvesti čim prej.

Agencija pričakuje, da bodo revizijske družbe skrbno proučile ugotovitve in priporočila v tem poročilu in pristopile k ponovnemu ovrednotenju sistema upravljanja kakovosti v zvezi s sprejemom in ohranjanja razmerij z naročniki, vse z namenom zagotavljanja čim večje kakovosti delovanja in izvajanja kakovostnih storitev za naročnike ter s tem zagotavljanje zaupanja v delo revizorjev in v računovodske izkaze revidiranih družb.

Scroll to Top
Scroll to Top