Agencija za javni nadzor nad revidiranjem se zavezuje omogočati dostopnost v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/18, 95/21 – ZInfV-A, 189/21 – ZDU-1M in 18/23 – ZDU-1O, v nadaljevanju: ZDSMA) in Direktivo EU 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta. Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletno mesto https://www.anr.si.

Stopnja skladnosti

Spletni portal www.anr.si zagotavlja zahteve ZDSMA z vtičnikom USER WAY Accessibility, ki zagotavlja dostopnost spletnih vsebin, ki temeljijo na smernicah Svetovnega konzorcija za splet (W3C) – Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. To vključuje zahteve za dostopnost besedila, slik, zvoka, videa, interaktivnih elementov in navigacije na spletnih straneh.

Spletno mesto Agencije za javni nadzor nad revidiranjem je napisano v jeziku HTML5 in uporablja CSS3 stilske predloge (angl. Cascading Style Sheets) za oblikovanje spletnih strani. Za interakcije in določene funkcionalnosti se uporablja jQuery JavaScript knjižnica. Delovanje in izgled spletnih strani je preverjeno v vseh popularnejših novejših brskalnikih ter na različnih napravah in operacijskih sistemih.

Spletna stran Agencije za javni nadzor nad revidiranjem je pripravljena v skladu z mednarodnimi smernicami za dostopnost spletnih vsebin in ustrezajo standardu WCAG (Web Content Accesisibility Guidelines) 2.1. Skladnost ustreza stopnji AA.

Spletišče je delno skladno s standardom SIST EN 301 549 V3.2.1, upoštevajoč izjeme, pojasnjene v nadaljevanju.

Dodatna pomoč v obliki namigov pri vnosnih poljih, gumbih in povezavah je namenjena manj veščim uporabnikom spleta.

Funkcije dostopnosti

Del spletnega mesta je posebno orodje, ki omogoča dodatne funkcije dostopnosti spletnega mesta. Prikaže se ob kliku na ikono dostopnosti na sredini desne strani ekrana. Uporabniku so omogočene naslednje funkcije:

 • prilagoditev kontrasta
 • označitev povezav na spletišču
 • prilagoditev velikosti besedila
 • prilagoditev prikaza slik
 • prilagoditev pisave za dialektike
 • prilagoditev pisave za lažje branje
 • prilagoditev kazalca, pomočnik za branje
 • prilagoditev višine vrstice
 • prilagoditev poravnave besedila
 • prilagoditev nasičenosti

Obiskovalcem je uporaba spletnega mesta dodatno olajšana z nekaterimi bližnjicami na tipkovnici:

 • prikaz možnosti dostopnosti (Ctrl + U)
 • vrni se na domačo stran (Ctrl + Alt + D),
 • pomakni fokus na naslednji element (Tab),
 • premakni fokus na prejšnji element (Shift + Tab),
 • klikni fokusiran element (Enter)
 • označi/odznači potrditveno polje (Space).

Izjeme

Dostopnost spletišča nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa ZDSMA:

 • na spletni strani so na več mestih povezave do dokumentov v zapisu PDF (Adobe Acrobat). Dostopnost dokumentov v zapisu PDF je lahko problematična za slepe, ki uporabljajo bralnik zaslona. Dokumenti v zapisu PDF so lahko manj dostopni ali nedostopni zaradi pridobivanja dokumentov iz različnih virov, tudi od tretjih oseb, ter zaradi raznolikih tehničnih načinov izdelave teh dokumentov (ocena nesorazmernega bremena). Na podlagi zaprosila vam nedostopne dokumente pošljemo.
 • struktura tabel in naslovov ni vedno optimalna. 
 • nekateri elementi nimajo vpisanega optimalnega alternativnega opisa. 

Razlog za navedene izjeme je v nesorazmernem bremenu, ki ga organ ocenjuje na podlagi kadrovskega in finančnega bremena, ki bi ga optimiziranje zahtevalo, za izjemo pod tretjo alinejo pa je še dodaten razlog in sicer nesorazmerno breme za Agencijo, saj se večina objav nanaša na aktualno dogajanje, ki je že preteklo in ne bi imelo sorazmerne uporabne vrednosti za uporabnika.

Možne izboljšave

Spletno mesto za normalno delovanje, boljšo celostno uporabniško izkušnjo in večjo varnost uporablja JavaScript skriptni jezik. Brez ustrezne podpore brskalnika je otežena navigacija ter ne deluje prikaz in pošiljanje spletnih obrazcev v pojavnih oknih. V primeru, da v brskalniku niso podprte stilske predloge CSS, se še vedno lahko pristopi do vseh informacij, vendar so lahko nekatere vsebine podvojene ali odvečne.

Neodvisnost od JavaScripta in CSS predlog bi pomenila večjo spremembo v zasnovi in načinu delovanja spletnega mesta.

Povratne in kontaktne informacije

Spletno mesto želimo čim bolj približati uporabnikom. V primeru težav pri dostopu do katerih koli vsebin ali informacij na tem spletnem mestu ali, če imate povratne informacije oziroma predloge izboljšav, nas obvestite na info@anr.si ali po telefonu  +386 1 620 85 50.

Uporabnikom svoje spletne strani bomo pomagali pridobiti vse potrebne podatke in dokumente. Skladno z 8. členom ZDSMA naj uporabniki na navedene kontakte:

 • obvestijo, da spletišče ali mobilna aplikacija ni skladna z zahtevami glede dostopnosti iz 5. člena zakona,
 • zaprosijo za informacije glede vsebin spletišča in mobilnih aplikacij iz drugega odstavka 3. člena zakona ter,
 • za informacije, ki v skladu z oceno o nesorazmernem bremenu iz 6. člena zakona niso objavljene v dostopni obliki.

Odgovor bo uporabnik prejel v roku osmih dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, bomo uporabniku sporočili, kdaj bo odgovor podan in razloge za zakasnitev odgovora.

Nadzor nad izvajanjem določb ZDSMA

Nadzor nad izvajanjem Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij javnega sektorja izvaja:

Ministrstvo za digitalno preobrazbo

Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo
Davčna ulica 1
1000 Ljubljana
E-pošta: gp.irsid@gov.si  
Spletna stran: https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/inspektorat-za-informacijsko-druzbo/  

Priprava izjave o dostopnosti

Izjava je bila dopolnjena dne 20. 4. 2023 na podlagi samoocene, glede na prvo alinejo točke (a) člena 3(1) Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2018/1523 – samoocena organa javnega sektorja.

Izjava je bila nazadnje pregledana dne 20. 4. 2023.

Scroll to Top
Scroll to Top