Nagovor direktorice ge. Mojce Majič

Spoštovani,

Zakon o revidiranju (Ur. l. RS, št. 65/2008, 63/2013 - ZS-K, 84/2018, v nadaljevanju ZRev-2), ki je začel veljati 15. 7. 2008, je pomenil pomembno prelomnico na področju revizijske stroke v Sloveniji. Z ZRev-2 je bila formalno ustanovljena Agencija za javni nadzor nad revidiranjem (v nadaljevanju Agencija), ki je začela delovati 1. 3. 2009. Po skoraj desetih letih svojega delovanja, pa je Agencija s sprejemom novele Zakona o revidiranju, postala edini nadzorni in regulatorni organ na področju revidiranja v Republiki Sloveniji in ostaja še naprej nadzorni organ na področju ocenjevanja vrednosti. Sistem javnega nadzora nad kakovostjo dela revizijskih družb in pooblaščenih revizorjev je namreč izredno pomemben, saj je bilo zaradi večjih računovodskih škandalov, ki so se zgodili v preteklosti potrebno okrepiti zaupanje v revizijsko stroko in ji vrniti ugled. Ravno javni nadzor nad kakovostjo revidiranja naj bi bil tisti institut, ki bi zagotovil investitorjem, delničarjem, upnikom in drugim interesnim skupinam, da se lahko zanesejo na revidirane računovodske izkaze. Kot direktorica Agencije si bom zato še nadalje prizadevala, da bodo izvedene vse aktivnosti za zagotavljanje pogojev za učinkovito izvajanje nadzora nad delom revizijskih družb, pooblaščenih revizorjev, pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti ter vseh ostalih aktivnosti na področju revidiranja v Republiki Sloveniji. Pri izvrševanju nalog si je Agencija kot prednostne cilje zadala delovanje v korist javnega interesa, izvajanje kvalitetnega javnega nadzora nad revidiranjem, upoštevanje transparentnosti delovanja ter spoštovanje moralnih in etičnih vrednot z namenom postati učinkovit nadzornik ter po novem regulator revizijske stroke. Dobrodošli na spletni strani Agencije.

Curabitur Non Nulla Sit Amet Nisl Temp.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Meet The Team

Curabitur aliquet quam id dui posuere blandit. Nulla quis lorem ut libero malesuada feugiat.

Kyle Morales

Maintenance Technician

Frances Arnold

Senior Engineers

Alan Santos

Technician / Mechanic

Linda Barrett

Service Advisor