Agencija za javni nadzor nad revidiranjem je v skladu z ZRev-2 pristojna za organizacijo izobraževanja za pridobitev naziva pooblaščeni revizor in dodatnega strokovnega izobraževanje, ki ga morajo imetniki naziva opraviti za podaljšanje dovoljenja za opravljanje nalog.

Pri organizaciji izobraževanja Agencija sodeluje s priznanimi domačimi izobraževalnimi inštitucijami in podjetji, ki imajo na tem področju dolgoletne izkušnje ter zagotavljajo najvišji strokovni in zahtevnostni nivo izobraževanja.

Pri Agencija sodeluje z nadzornimi organi držav članic pri zbliževanju razlik v izobraževanju, ki ga organizira ali priznava v postopku izdaje dovoljenj za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja ob upoštevanju razvoja stroke in drugih strokovnih področij, povezanih z revidiranjem.

Scroll to Top
Scroll to Top