Agencija za javni nadzor nad revidiranjem je sprejela načrt seminarjev z oznako A, ki jih bo v letu 2023 in 2023 organiziral Slovenski inštitut za revizijo v sodelovanju z revizijskimi družbami.

Pravilnik o stalnem dodatnem izobraževanju pooblaščenih revizorjev določa, da morajo pooblaščeni revizorji z udeležbo na izobraževanju z oznako A opraviti najmanj polovico potrebnega dodatnega strokovnega izobraževanja oziroma najmanj 60 ur.

Agencija pooblaščene revizorje dodatno opozarja na določbo prvega odstavka 5. člena pravilnika, to je na dodatno zahtevo na podlagi katere morajo pooblaščeni revizorji vsako leto veljavnosti dovoljenja z udeležbo na seminarjih z oznako A opraviti najmanj 6 ur s področja revidiranja in najmanj 6 ur s področja računovodenja.

Primer: trajanje veljavnosti dovoljenja od 20.1.2020 do 19.1.2023. 1. leto veljavnosti dovoljenja: od 20.1.2020 do 19.1.2021, 2. leto veljavnosti dovoljenja: od 20.1.2021 do 19.1.2022, 3. leto veljavnosti dovoljenja: od 20.1.2022 do 19.1.2023.

Nazadnje posodobljeno ta trenutek.

Scroll to Top
Scroll to Top