Agencija za javni nadzor nad revidiranjem je dne 17. 12. 2021, podelila soglasje devetim izobraževalnim institucijam, katerih izobraževanja bodo v letu 2022 uvrščena na seznam dodatnega strokovnega izobraževanja z oznako B.

Skladno s prvim odstavkom 9. člena Pravilnika o stalnem dodatnem strokovnem izobraževanju pooblaščenih revizorjev Agencija objavi seznam dodatnih izobraževanj, ki se posodablja skladno s prejetimi obvestili izobraževalnih institucij, ki jih morajo posredovati najmanj 15 dni pred izvedbo izobraževanja.

Scroll to Top