V zvezi z dodatnim izobraževanjem opozarjamo na naslednje pomembne pravilnike in obrazce:

Na podlagi 2. alineje četrtega odstavka 25. člena in drugega odstavka 48. člena ZRev-2 je strokovni svet Agencije sprejel Pravilnik o stalnem dodatnem strokovnem izobraževanju pooblaščenih revizorjev, ki določa zahteve za stalno dodatno strokovno izobraževanje pooblaščenih revizorjev, oblike izobraževanja, pogoje in način ugotavljanja ter priznavanja dodatnega izobraževanja kot pogoja za podaljšanje veljavnosti dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja.

Scroll to Top