Osnovno izobraževanje za pridobitev potrdila o strokovnem znanju za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja na podlagi opravljenega razpisa izvaja Slovenski inštitut za revizijo.

 

Scroll to Top
Scroll to Top