Kandidati za pridobitev naziva pooblaščeni revizor, ki ga izdaja Agencija za javni nadzor nad revidiranjem, ki so začeli a ne dokončali primerljivo izobraževanje v tujini, se lahko v izobraževanje za pridobitev naziva vpišejo pri organizatorju izobraževanja v Sloveniji.

Glede priznavanja v tujini opravljenih izpitov se prosim obrnite na Agencijo ali organizatorja izobraževanja.

Strokovna komisija Agencije za javni nadzor nad revidiranjem je na seji dne 31. 8. 2021 sprejela dokument “Stališče za odločanje o oprostitvi opravljanja izpitov na izobraževanju za pridobitev potrdila o strokovnih znanjih kandidatom, ki so uspešno zaključili izobraževanje ACCA”. Stališče se nanaša na kandidate, ki so zaključili izobraževanje ACCA po izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije. Celotno stališče najdete v priloženem dokumentu.

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem je 30. 7. 2021 sprejela pojasnilo v zvezi s priznavanjem izobraževanja ACCA in revizorjev, ki so vpisani v register na območju Združenega kraljestva. Več o tem najdete v priloženem dokumentu.

Scroll to Top
Scroll to Top