Kandidati za pridobitev naziva pooblaščeni revizor, ki ga izdaja Agencija za javni nadzor nad revidiranjem, ki so začeli a ne dokončali primerljivo izobraževanje v tujini, se lahko v izobraževanje za pridobitev naziva vpišejo pri organizatorju izobraževanja v Sloveniji.

Glede priznavanja v tujini opravljenih izpitov se prosim obrnite na Agencijo ali organizatorja izobraževanja.

Scroll to Top