Poleg opravljenega izobraževanja morajo kandidati za pridobitev naziva opraviti tudi obvezno triletno praktično usposabljanje (ali ustrezno podaljšano), ki traja najmanj 1.200 ur letno in najmanj 3.600 ur v triletnem obdobju na področjih revidiranja posamičnih in konsolidiranih računovodskih izkazov.

Praktično usposabljanje je potrebno priglasiti Agenciji na obrazcu, pri tem pa navesti:

  • ime in priimek,
  • naslov in prebivališče,
  • datum začetka praktičnega usposabljanja,
  • firma in naslov, registrska številka in naslov spletne strani revizijske družbe, pri kateri se praktično usposablja,
  • način sodelovanja z revizijsko družbo,
  • podatki o mentorju oziroma mentorjih: ime in priimek, registrska številka,
  • kontaktni podatki kandidata.

O opravljenem praktičnem usposabljanju je potrebno tudi sprotno letno poročanje, kar kandidat in njegov mentor opravita s poročilom.

Več o praktičnem usposabljanju preberite v Pravilniku o pogojih za pridobitev potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja in obveznem praktičnem usposabljanju.