Poleg opravljenega izobraževanja morajo kandidati za pridobitev naziva opraviti tudi obvezno triletno praktično usposabljanje (ali ustrezno podaljšano), ki traja najmanj 1.200 ur letno in najmanj 3.600 ur v triletnem obdobju na področjih revidiranja posamičnih in konsolidiranih računovodskih izkazov.

Praktično usposabljanje je potrebno priglasiti Agenciji na obrazcu, pri tem pa navesti:

  • ime in priimek,
  • naslov in prebivališče,
  • datum začetka praktičnega usposabljanja,
  • firma in naslov, registrska številka in naslov spletne strani revizijske družbe, pri kateri se praktično usposablja,
  • način sodelovanja z revizijsko družbo,
  • podatki o mentorju oziroma mentorjih: ime in priimek, registrska številka,
  • kontaktni podatki kandidata.

O opravljenem praktičnem usposabljanju je potrebno tudi sprotno letno poročanje, kar kandidat in njegov mentor opravita s poročilom.

Več o praktičnem usposabljanju preberite v Pravilniku o pogojih za pridobitev potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja in obveznem praktičnem usposabljanju.

Dodatno pojasnilo:

Agencija pojasnjuje, da vsi kandidati, ki že imajo večletne izkušnje (in so torej opravljali delo na področju revidiranja že pred novim Pravilnikom), priglasijo praktično usposabljanje na Agenciji, hkrati pa v obrazec dodatno navedejo vse dosedanje pridobljene delovne izkušnje (delodajalec, trajanje zaposlitve, področja dela in pridobivanja izkušenj) in te izkušnje se bodo seveda štele v zahtevano triletno obdobje. Ker je praktično usposabljanje z mentorstvom uveljavljeno z novim Pravilnikom, za nazaj ni potrebno dostaviti ločenih obrazcev. Kandidat torej izpolni en obrazec z navedbo mentorja v trenutni revizijski družbi ter dodatno navede pridobljene izkušnje za nazaj.

Scroll to Top
Scroll to Top