V zvezi z izobraževanjem za pridobitev naziva pooblaščeni revizor opozarjamo na naslednje pomembne pravilnike in obrazce:

Scroll to Top
Scroll to Top