V zvezi z izobraževanjem za pridobitev naziva pooblaščeni revizor opozarjamo na naslednje pomembne pravilnike in obrazce:

Pravilnik o pogojih za pridobitev potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja in obveznem praktičnem usposabljanju

Pravilnik o opravljanju izpitov ter pripravi in zagovoru zaključne naloge za pridobitev strokovnih znanj za opravljanje nalog pooblaščenega revizorjaki velja za kandidate, ki opravljajo izpite v okviru izobraževanja za pridobitev strokovnih znanj za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja v organizaciji Slovenski inštitut za revizijo 

Pravilnik o preizkusu znanj za zakonite revizorje in revizorje tretjih državki ureja preizkus znanj v zvezi z izdajo dovoljenj zakonitim revizorjem z dovoljenjem druge države članice in revizorjem tretjih držav.

Scroll to Top