Agencija za javni nadzor nad revidiranjem je v skladu z zakonom o revidiranju pristojna za izdajo dovoljenj za opravljaje nalog pooblaščenega revizorja in opravljanje storitev revidiranja, prav tako pa tudi za vodenje registra revizijskih podjetij in revizorjev iz tretjih držav.

V okviru spletnih strani, namenjenih področju licenciranja podrobneje pojasnjujemo pogoje za pridobitev posameznih dovoljenj.

Scroll to Top
Scroll to Top