Agencija enkrat letno sestavi in objavi poročilo o pregledu kakovosti revidiranja in ocenjevanja vrednosti, ki vsebuje glavne ugotovitve pregleda.

Agencija enkrat letno sestavi poročilo o vseh upravnih ukrepih in vseh izrečenih sankcijah pooblaščenim revizorjem in revizijskim družbam v zbirni obliki. Informacije o upravnih ukrepih in izrečenih sankcijah posreduje Odboru evropskih organov za nadzor revizorjev.

Agencija Odboru evropskih organov za nadzor revizorjev nemudoma sporoči vse začasne prepovedi.

V skladu z Uredbo 537/2014/EU Agencija zagotavlja preglednost in objavlja:

  • letno poročilo o dejavnostih v zvezi z njenimi nalogami
  • letni delovni program v zvezi z njenimi nalogami
  • letno poročilo o splošnih rezultatih sistema zagotavljanja kakovosti
  • združene informacije o ugotovitvah in zaključkih inšpekcijskih pregledov

Poročila so na voljo na tukaj.

Scroll to Top
Scroll to Top