Agencija na podlagi Uredbe spremlja razvoj trga za zagotavljanje storitev obveznih revizij subjektov javnega interesa, pri čemer vsaka tri leta pripravi poročilo o razvoju trga za zagotavljanje storitev obveznih revizij subjektov javnega interesa ter ga predloži CEAOB, ESMA, EBA, EIOPA in Evropski komisiji.

Komisija po posvetovanjih s CEAOB, ESMA, EBA in EIOPA na podlagi navedenih poročil, pripravi skupno poročilo o tem razvoju na ravni Evropske unije. Navedeno skupno poročilo se predloži Svetu, Evropski centralni banki in Evropskemu odboru za sistemska tveganja ter po potrebi Evropskemu parlamentu.

Poročilo Evropske komisije Svetu, Evropski centralni banki, Evropskemu odboru za sistemska tveganja in Evropskemu parlamentu o spremljanju razvoja na trgu EU za zagotavljanje storitev obveznih revizij subjektom javnega interesa v skladu s členom 27 Uredbe (EU) 537/2014, z dne 7. 9. 2017, je na voljo tukaj.

Scroll to Top
Scroll to Top