Z namenom zagotavljanja konsistentnega nadzorniškega pristopa na ravni Evropske unije Agencija pri izvajanju nadzorov uporablja skupno nadzorniško metodologijo (Common Audit Inspection Methodology (CAIM) ter smernice CEAOB za izbor revizijskih spisov in področij pregleda.

Agencija aktivno sodeluje v skupini CAIM (Common Audit Inspection Methodology Group), ki je zadolžena za pripravo skupne evropske inšpekcijske metodologije.

CAIM metodologija je v delu, ki je dostopna za javnost, objavljena na spletni strani CEAOB:

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/financial-reforms-and-their-progress/regulatory-process-financial-services/expert-groups-comitology-and-other-committees/committee-european-auditing-oversight-bodies_en

 

Scroll to Top
Scroll to Top