Veljavna zakonodaja v okviru ZRev-2 fizičnim in pravnim osebam omogoča preveritev domnevno slabo opravljenega revizorjevega dela s strani pooblaščene institucije, ZZPri pa določa načine in postopke za prijavo kršitev predpisov, za katere so posamezniki izvedeli v delovnem okolju, ter ureja njihovo obravnavo ter zaščito posameznikov, ki prijavijo ali javno razkrijejo informacije o kršitvi.

Na spodnjih povezavah so navedene pomembne informacije in dokumenti v zvezi s podajo prijav ter povezave na veljavne predpise in obrazce za oddajo prijave.

PRIJAVE PO ZREV-2

PRIJAVE PO ZZPRI

Scroll to Top
Scroll to Top