Na podlagi opravljenih nadzorov kakovosti delovanja subjektov nadzora Agencija izreka ukrepe nadzora, ki so nemalokrat podvrženi tudi sodnim preizkusom. Ker odločitve sodišč predstavljajo pomemben pravni vir tako za Agencijo kot tudi za ostale deležnike, jih v podstraneh objavljamo razvrščene po vrsti nadzorovane osebe, in sicer:

1. sodni postopki pooblaščenih revizorjev proti Agenciji

2. sodni postopki revizijskih družb proti Agenciji

3. sodni postopki pooblaščenih ocenjevalcev v rednosti proti Agenciji

Scroll to Top
Scroll to Top