Odvzemi dovoljenj

Agencija je odvzela dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenim revizorjem:

Drugi ukrepi nadzora

Agencija na tej spletni strani objavlja tudi anonimizirane povzetke izrečenih ukrepov nadzora v skladu z ZRev-2. 

Ukrepi se objavljajo ločeno za pooblaščene revizorje, revizijske družbe in pooblaščene ocenjevalce vrednosti. 

Pravnomočne sankcije in akti o ukrepih nadzora, ki so mlajši od 5 let se vodijo ter so vidni v javnem delu registrov, ki jih vodi Agencija, pri posameznem pooblaščenem revizorju ali revizijski družbi.