Agencija za javni nadzor nad revidiranjem je bila ustanovljena z Zakonom o revidiranju, z delovanjem je pričela 1. 3. 2009. Agencija je pravna oseba in pri izvrševanju svojih nalog neodvisna in samostojna. Osnovno poslanstvo Agencije je opravljanje učinkovitega javnega nadzora nad kakovostjo revidiranja in izvrševanje drugih nalog in pristojnosti, določenih z Zakonom o revidiranju, Uredbo (EU) 537/2014 o posebnih zahtevah v zvezi z obvezno revizijo subjektov javnega interesa ter drugimi zakoni in podzakonskimi akti.

Scroll to Top
Scroll to Top