Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov po Uredbi GDPR: 

Tomo Sbrizaj, univ. dipl. pravnik

področni podsekretar

Sektor za pravne in splošne zadeve

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem

Cankarjeva cesta 18

1000 Ljubljana

Tel. št.: 01 620 85 50

E-naslov: info@anr.si 

Scroll to Top