IFIAR (The International Forum of Independent Audit Regulators) je mednarodno združenje neodvisnih nadzornih organov s področja revizije po vsem svetu, v katero je vključenih 52 neodvisnih javnih nadzornikov, med njimi od leta 2013 tudi Agencija za javni nadzor nad revidiranjem.

IFIAR se osredotoča na izmenjavo znanj iz okolja revizijskega trga in praktičnih izkušenj neodvisnih nadzornikov, s poudarkom na nadzornih postopkih revizorjev in revizijskih podjetij, spodbujanja sodelovanja in usklajenosti nadzorne dejavnosti na mednarodni ravni ter zagotavljanja podlag za dialog z drugimi mednarodnimi organizacijami, ki imajo interes za visoko kakovost izvajanja revizij.

V okviru IFIAR-ja se aktivnosti odvijajo predvsem preko naslednjih delovnih skupin:

 1. Investor Working Group,
 2. Global Public Policy Committee (GPPC) Working Group,
 3. Standards Coordination Working Group,
 4. Inspection Workshop Working Group,
 5. International Cooperation Working Group,
 6. Enforcement Working Group.

Poleg navedenih delujeta še skupini Outreach Team in Smaller Regulators Task Force, katere članica je Agencija postala v letu 2017. Njen primarni namen je zagotavljanje usposabljanj in specialistov za posebna področja. Agencija ima kot edina članica te skupine iz kontinentalne Evrope, ki aktivno sodeluje z drugimi delovnimi skupinami znotraj IFIAR, povezovalno vlogo s CEAOB podskupino majhnih evropskih regulatorjev.

V okviru delovnih skupin se obravnavajo različne teme, ki so pomembne za delovanje revizijskih nadzornikov. IFIAR sodeluje z največjimi šestimi revizijskimi družbami – mrežami na globalni ravni (GPPC- Global Public Policy Committee forum sestavlja šest največjih revizijsko-svetovalnih mrež na svetu: Deloitte, Ernst&Young, Grant Thornton, BDO International, KPMG in PwC) ter z mednarodnimi organi za standardizacijo in s predstavniki vlagateljev in revizije. Jedro delovanja te organizacije, poleg delovnih skupin, predstavljajo tudi plenarna zasedanja in delavnice s področja inšpekcijskih nadzorov.

IFIAR na letni ravni sklicuje plenarno zasedanje za predstavnike nadzornikov, kjer se razpravlja o novih regulatornih in nadzornih vprašanjih, izzivih, s katerimi se sooča revizijska stroka, in strateškim pristopom k trajnostni kakovosti revizije ter na letni ravni organizira delavnico (workshop), osredotočeno na inšpekcijske procese in izzive, izboljšanje vpogleda v nadzorne ureditve nadzornikov in ugotavljanje dobrih praks. Delavnica spodbuja večjo usklajenost med regulatorji in ponuja možnosti za usklajeno obravnavanje pristopov k nadzoru globalnih revizijskih podjetij.

Za ugotavljanje trendov na področju kakovosti revizije IFIAR opravlja letno analizo inšpekcijskih nadzorov, katere cilj je spodbujanje kakovosti revizije na svetovni ravni in dopolnjevanje ureditve inšpekcijskih in nadzornih sistemov posameznih regulatorjev. Rezultati so vsako leto javno objavljeni.

24.2.2020

IFIAR je dne 20. 2. 2020 objavil poročilo o rezultatih osmega letnega pregleda inšpekcijskih pregledov. Ugotovitve, izhajajo iz individualnih inšpekcijskih pregledov regulatornih organov članov revizijskih podjetij, povezanih s šestimi največjimi mrežami globalnih revizijskih podjetij.

Zbrani podatki se nanašajo na dve vrsti opravljenih pregledov:

 1. inšpekcijski pregledi, ki se izvajajo na celotnih sistemih nadzora kakovosti in
 2. inšpekcijski pregledi posameznih revizijskih spisov.

Člani IFIAR-a so v raziskavi 2019 poročali, da je 33 % pregledanih revizijskih spisov imelo vsaj eno ugotovitev, v primerjavi s 37 % v letu 2018 in 47 % v prvi raziskavi, ki zajema ta odstotek (leto 2014). Gre za spodbudne izboljšave, kljub temu pa IFIAR poziva mreže GPPC in njihova podjetja članice, naj si še naprej prizadevajo doseči izboljšanje uspešnosti revizije, saj so trenutne stopnje visoke.

Objavljeno poročilo o IFIAR-jevi raziskavi ugotovitev inšpekcijskih pregledov za leto 2019, vključuje pregled letnega pregleda IFIAR-jevih ugotovitev revizijskih inšpekcijskih pregledov in poudarke rezultatov raziskav za leto 2019.

Popolnejši opis metodologije in podrobnosti o raziskavi za leto 2019 in prejšnji rezultati raziskav so vključeni v naslednjih prilogah:

 1. Skupni sistem rezultatov pregledov nadzora kakovosti,
 2. B Rezultati inšpekcijskih pregledov na ravni posla,
 3. IFIAR in raziskava ugotovitev inšpekcijskih pregledov

Več o objavah IFIAR najdete na spletni strani.

23.5.2019

V maju 2019 je združenje IFIAR objavilo sedmo letno raziskavo ugotovitev iz inšpekcijskih pregledov za leto 2018. Ugotovitve izhajajo iz posameznih inšpekcijskih pregledov članov IFIAR, in sicer 55 neodvisnih nadzornih organov in regulatorjev revizijskih družb, povezanih s šestimi največjimi svetovnimi mrežami revizijskih družb (KPMG, Ernst&Young, PwC, Deloitte, BDO, Grant Thornton). Izsledki poročila kažejo spodbuden trend zniževanja stopenj ugotovitev iz inšpekcijskih nadzorov, hkrati pa ponavljanje in raven ugotovitev, opredeljenih v raziskavi, kažejo tako na pomanjkanje doslednosti pri izvajanju kakovostnih revizij in kot tudi potrebo po stalni osredotočenosti na izboljševanje revizijskih storitev s strani revizijskih družb.

Scroll to Top