Uvrščeni na seznam gospodarskih subjektov z negativnimi referencami

11.4.2019

Revizijska družba KPMG Slovenija d.o.o. (v nadaljevanju: revizijska družba) je bila dne 18. 3. 2019 uvrščena na Seznam gospodarskih subjektov z negativnimi referencami Direktorata za javno naročanje. Revizijski družbi je bila s sodbo Okrajnega in Višjega sodišča izrečena globa in obligatorna stranska sankcija izločitve iz postopkov javnega naročanja za dobo treh let.

Navedena uvrstitev je posledica kršitev Zakona o javnem naročanju, in sicer zaradi predložitve izjave z neresnično vsebino v postopku javnega naročanja v letu 2015. V izjavi je bilo navedeno, da revizijska družba v času oddaje ponudbe ni bila v postopku pri Agenciji za javni nadzor nad revidiranjem, ter da ji s strani Agencije ni bil izrečen ukrep, čeprav je revizijska družba v tem obdobju bila v postopku Agencije za izrek ukrepa nadzora.

Agencija ocenjuje, da konkretna kršitev v postopku javnega naročanja v letu 2015 ne vpliva na sedanjo zmožnost revizijske družbe za zagotavljanje kakovosti pri opravljanju storitev revidiranja.

Scroll to Top