Agencija za javni nadzor nad revidiranjem je v skladu z Zakonom o revidiranju nadzorni in regulatorni organ na področju revidiranja v Republiki Sloveniji in nadzorni organ na področju ocenjevanja vrednosti. Osnovno poslanstvo Agencije je opravljanje učinkovitega javnega nadzora nad kakovostjo dela revizijskih družb in pooblaščenih revizorjev, ki imajo veljavno dovoljenje za opravljanje storitev revidiranja. Poleg navedenega Agencija izdaja dovoljenja za opravljanje dejavnosti revidiranja in nalog revizorja, organizira stalno dodatno strokovno izobraževanje revizorjev, vodi registre pooblaščenih revizorjev in revizijskih družb, določa in sprejema pravila revidiranja in določa strokovna znanja in izkušnje, potrebne za opravljanje nalog revizorja ter preizkus strokovnih znanj.

V svojo ekipo vabimo novega sodelavca (m/ž) na delovnem mestu:

Poslovni sekretar VII/1

 Delo obsega:

 • opravljanje zahtevnejših tajniških in administrativnih del za direktorja,
 • izvajanje nalog glavne pisarne (sprejem in evidentiranje pošte, vnašanje in vodenje dokumentarnega gradiva v informacijskem sistemu, pošiljanje izhodne pošte, urejanje poročil ipd.),
 • priprava in vodenje dokumentov ter raznih evidenc,
 • izvajanje zahtevnejših nalog pisarniškega poslovanja,
 • izvajanje nalog na področju notranje organizacijskih, finančnih in kadrovskih zadev,
 • sodelovanje pri internem usklajevanju organizacijskih enot,
 • organiziranje in koordiniranje poslovnih stikov in sestankov,
 • pomoč pri pripravi sej strokovnega sveta Agencije,
 • opravljanje drugih del po nalogu direktorja.

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 • visoka strokovna izobrazba, prva bolonjska stopnja družboslovne smeri,
 • poznavanje upravnega poslovanja,
 • aktivno znanje slovenskega jezika,
 • aktivno znanje angleškega jezika,
 • izkušnje z urejanjem in vodenjem dokumentacije,
 • znanje uporabe računalniških orodij (MS Office),
 • znanje uporabe spletnih konferenčnih orodij,
 • najmanj 1 leto delovnih izkušenj (razne oblike zaposlitve).

Pri kandidatih iščemo:

 • natančnost, vztrajnost, prilagodljivost, proaktivnost in zanesljivost,
 • samoiniciativnost, odgovornost, visoka motiviranost za delo,
 • sposobnost postavljanja prioritet in dobra organiziranost delovnega časa,
 • komunikacijske sposobnosti ter sposobnost tako samostojnega kot timskega dela.

Nudimo:

 • zaposlitev s polnim delovnim časom za nedoločen čas (poskusno delo 6 mesecev),
 • stabilno plačilo,
 • prijetno, razgibano in dinamično delovno okolje,
 • sodelovalno ter podporno okolje kolektiva,
 • možnost dodatnega izobraževanja in izpopolnjevanja,
 • možnost občasnega dela od doma.

Izhodiščni plačni razred delovnega mesta je 28. plačni razred z možnostjo napredovanja za največ 10 razredov. Osnovna bruto plača na podlagi plačne lestvice znaša 1.371,50 EUR. Delo se predvidoma opravlja na sedežu Agencije na Cankarjevi cesti 18 v Ljubljani.

Zainteresirane kandidate vljudno vabimo, da nam pošljete prijavo z življenjepisom do vključno srede, 26.6.2024 na e-naslov: info@anr.si.

Neizbrane kandidate bomo o izboru obvestili v osmih dneh po zaključenem postopku izbire.

Za dodatne informacije smo dosegljivi na tel. številki (01) 620-85-50.

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

Celoten dokument je dostopen: tukaj

Scroll to Top
Scroll to Top