Poslovni čas

  • od ponedeljka do četrtka od 9. do 15. ure
  • petek oz. dan pred državnim praznikom ali pred drugim po zakonu prostim dnem od 9. do 14. ure.

Uradne ure

  • ponedeljek, torek in petek od 9. do 12. ure
  • sreda od 9. do 12. ure ter od 14. do 16. ure

VPOGLED V SPIS

V času uradnih ur ima stranka v postopku in vsakdo drug, ki ima po predpisih pravico pregledovati, prepisovati in na svoje stroške kopirati dokumente zadeve (vpogled v spis), pravico do vpogleda v spis zadeve. Položaj stranke v postopku pred Agencijo imajo na podlagi Zakona o revidiranju subjekti nadzora in vložnik zahteve za izdajo dovoljenja oziroma soglasja. Vlagatelj ali vlagateljica pobude, prijave, sporočila ali druge vloge nima položaja stranke.

Za čas vpogleda v spis se mora stranka v postopku predhodno dogovoriti z javnim uslužbencem, ki vodi upravni postopek, oziroma drugim javnim uslužbencem, ki ga za opravljanje vpogleda v spis določi vodja organizacijske enote. Vpogled v spis se izvaja v času uradnih ur Agencije po predhodni pisni ali ustni najavi, ki jo mora stranka v postopku posredovati Agenciji praviloma vsaj 3 delovne dni pred vpogledom v spis.

Scroll to Top
Scroll to Top