Naloge Agencije za javni nadzor nad revidiranjem v okviru opravljanja javnega nadzora nad revidiranjem, so:

 1. Opravljanje nadzora nad kakovostjo dela revizijskih družb in pooblaščenih revizorjev ter izrekanje ukrepov nadzora;
 2. Vodenje registrov: revizijskih družb, revizijskih podjetij in revizijskih subjektov tretjih držav ter pooblaščenih revizorjev;
 3. Zagotavljanje slovenskih prevodov Mednarodnih standardov revidiranja;
 4. Sprejemanje drugih pravil revidiranja, zajetih v hierarhijo pravil revidiranja;
 5. Sprejemanje hierarhije pravil revidiranja, ki niso predpisi;
 6. Določanje strokovnih znanj in izkušenj, potrebnih za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja ter preizkus strokovnih znanj;
 7. Organiziranje izobraževanj za pridobitev naziva pooblaščeni revizor;
 8. Izvajanje preizkusov strokovnih znanj za pridobitev strokovnih znanj za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja;
 9. Izdajanje dovoljenj za opravljanje dejavnosti revidiranja in nalog pooblaščenega revizorja v skladu z zakonom ter opravljanje registracije zakonitih revizorjev, revizijskih podjetij, revizorjev tretjih držav in revizijskih subjektov tretjih držav;
 10. Organiziranje stalnega dodatnega strokovnega izobraževanja pooblaščenih revizorjev;
 11. Zagotavljanje kakovosti dela pooblaščenih revizorjev in revizijskih družb.

Poleg navedenega Agencija sodeluje z nadzornimi organi držav članic na področju revizije pri zbliževanju razlik v izobraževanju, ki ga organizira ali priznava v postopku izdaje dovoljenj za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja ob upoštevanju razvoja stroke in drugih strokovnih področij, povezanih z revidiranjem.

Na področju ocenjevanja vrednosti Slovenski inštitut za revizijo še naprej izvaja nadzor nad kakovostjo dela pooblaščenih ocenjevalcev, Agencija pa izreka ukrepe ob ugotovljenih nepravilnostih takrat, ko ti izvajajo naloge ocenjevanja vrednosti pri subjektih, zavezanih k obvezni reviziji.

Scroll to Top
Scroll to Top