Predstavljamo pregled objav v slovenskih tiskanih medijih, ki poročajo o Agenciji za javni nadzor nad revidiranjem:

Št. 1-2/2016: Intervju z mag. Mojco Majič, direktorico Agencije za javni nadzor nad revidiranjem: Le visoka kakovost revidiranja prispeva k urejenemu delovanju finančnih trgov

Scroll to Top
Scroll to Top