Agencija s strani revizorjev, revizijskih družb in druge zainteresirane javnosti prejema veliko vprašanj, na katere želimo čim prej tudi podati strokovne in obrazložene odgovore. Ker pa so nekatera vprašanja take narave, da bi po našem mnenju zanimale tudi druge, saj se z veliko verjetnostjo srečujejo s podobnimi problemi, smo na teh straneh pripravili njihov pregled skupaj z našimi pojasnili. Razdelili smo jih v štiri različne skupine, znotraj njih pa še podrobneje po skupnih tematikah.

Ker bomo strani redno dopolnjevali, priporočamo njihovo spremljanje.

Scroll to Top
Scroll to Top