Zakon o revidiranju ureja področje revidiranja in ocenjevanja vrednosti, s tem pa določa tudi predpise, ki jih je potrebno upoštevati pri revidiranju oziroma pri ocenjevanju vrednosti. Ti predpisi so zbrani in objavljeni v tem delu spletnih strani Agencije.

Scroll to Top
Scroll to Top