Sklep o ustanovitvi Agencije za javni nadzor nad revidiranjem

Uradni list RS, št. 6/2016 z dne 29. 1. 2016 in št. 11/2019. Začetek veljavnosti zadnje spremembe: 23. 2. 2019

Tarifa o taksah in nadomestilih Agencije za javni nadzor nad revidiranjem

Uradni list RS, št. 48/2019 in 107/23. Začetek veljavnosti: 3. 8. 2019

Pravilnik o registrih Agencije za javni nadzor nad revidiranjem

Uradni list RS, št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019. Začetek veljavnosti: 6. 7. 2019

Poslovnik Agencije za javni nadzor nad revidiranjem z dne 16.2.2021

 

Scroll to Top
Scroll to Top