Zakon o revidiranju določa, da mora ocenjevanje vrednosti potekati na način, določen s pravili ocenjevanja vrednosti, ki vključujejo:

  • Mednarodne standarde ocenjevanja vrednosti Odbora za mednarodne standarde ocenjevanja vrednosti,
  • druga pravila ocenjevanja vrednosti, ki jih izdaja oziroma določa Inštitut ter
  • druge zakone, ki urejajo ocenjevanje vrednosti posameznih oblik premoženja, in predpise, izdane na njihovi podlagi.
Scroll to Top
Scroll to Top