Pravila ocenjevanja vrednosti so v skladu z zakonom o revidiranju razvrščena v Hierarhijo pravil ocenjevanja vrednosti, ki jo sprejema Slovenski inštitut za revizijo. Pravila ocenjevanja vrednosti so razvrščena v tri ravni, ki os predstavljene v nadaljevanju.

Scroll to Top
Scroll to Top