Agencija za javni nadzor nad revidiranjem prejema razna vprašanja in prošnje za pojasnila novih določb Zakona o revidiranju. Ker se problematika v prejetih vprašanjih in prošnjah za pojasnila nanaša na vse revizijske družbe in tudi druge deležnike, Agencija objavlja pripravljene odgovore na svoji spletni strani. Agencija je pri pripravi odgovorov redakcijsko priredila vprašanja, da so poenotena, jasnejša in nomotehnično pravilna, določena vprašanja so tudi združena z namenom podaje celovitih odgovorov. 

Scroll to Top
Scroll to Top