Agencija s področja ocenjevanja vrednosti ni sprejela in objavila pojasnila ali mnenja.

V zvezi s tem vas napotujemo, da preverite tudi spletne strani Slovenskega inštituta za revizijo.

Scroll to Top