Zakon o revidiranju določa, da revidiranje poteka na način, določen z:

  • Zakonom o revidiranju,
  • Mednarodnimi revizijskimi standardi,
  • pravili revidiranja, ki jih sprejema Agencija ter
  • drugimi zakoni, ki urejajo revidiranje pravnih oseb ali druge oblike revizije, in predpisi, izdanimi na njihovi podlagi.
Scroll to Top
Scroll to Top