Javna razprava

18.11.2022

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem v javno razpravo posreduje predloge prenovljenih stališč:

Stališče 8 – Dodatni revizijski pregled glede izpolnjevanja pravil o upravljanju s tveganji v bankah in hranilnicah

Stališče 12 – Pregled izjave poslovodstva o izplačilu plač delavcem

Stališče 17 – Obravnavanje posebnih zakonskih zahtev pri reviziji računovodskih izkazov delodajalcev, ki zaposlujejo invalide

Stališče 18 – Revizijski pregled letnega poročila investicijskega sklada

Javna razprava bo potekala do petka, 2. 12. 2022.

Prosimo vas, da morebitne  pripombe in vaše predloge glede prenovljenih stališč Agenciji posredujte do navedenega datuma, in sicer v elektronski obliki na naslov elektronske pošte info@anr.si

Scroll to Top