V letu 2024 bodo stopile v veljavo določene novosti, ki jih določa CSRD. S področja revidiranja je najpomembnejša določitev prehodnega obdobja, ko bodo pooblaščeni revizorji z veljavnim dovoljenjem na dan 1. 1. 2024 in osebe, ki so bile na dan 1. 1. 2024 v procesu pridobivanja dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja in bodo pridobile dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja do 1. 1. 2026, za izvajanje dajanja zagotovil o zanesljivosti poročanja o trajnostnosti, lahko pridobili dovoljenje za dajanje zagotovil o zanesljivosti poročanja o trajnostnosti brez opravljanja izpitov s področja trajnostnosti in praktičnega usposabljanja s tega področja.

Navedena določba bo morala biti prenesena v naš pravni red, pri tem pa CSRD določa, da je potrebna implementacija direktive v pravni red držav članic do 6. 7. 2024, kar pomeni, da že sama direktiva predvideva retroaktivno uporabo določb.

Prva zagotovila o zanesljivosti poročanja o trajnostnosti bo skladno s CSRD potrebno izdajati v letu 2025, za to pa bodo revizijske družbe morale pridobiti dovoljenje za opravljanje storitev dajanja zagotovil o trajnostnosti, pooblaščeni revizorji pa dovoljenje za dajanje zagotovil o zanesljivosti poročanja o trajnostnosti.

Agencija se je s Slovenskim inštitutom za revizijo dogovorila glede priprave izobraževanj pooblaščenih revizorjev, ki se bodo nanašala na naslednja področja:

  • pravne zahteve in standardi v zvezi s pripravo letnega in konsolidiranega poročanja o trajnostnosti,
  • analiza trajnostnosti,
  • postopki skrbnega pregleda glede zahtev v zvezi s trajnostnostjo,
  • pravne zahteve in standardi dajanja zagotovil za poročanje o trajnostnosti.

Prvo izobraževanje je že v teku, naslednji sklop pa se bo začel septembra 2024 in se bo končal še v letu 2024 ter bo tako omogočeno, da bodo lahko pravočasno pridobili ustrezna dovoljenja vsi, ki jih želijo oziroma potrebujejo.

Postopek prenosa CSRD v slovensko zakonodajo poteka zelo intenzivno, to obvestilo pa je pripravljeno na podlagi osnutka novele Zakona o revidiranju, ki je dana v medresorsko usklajevanje.

Prva objava z dne 23.1.2024

Scroll to Top
Scroll to Top