V skladu z Zakonom o revidiranju Agencija v okviru svojih pristojnosti pri opravljanju javnega nadzora nad revidiranjem izdaja dovoljenja za opravljanje dejavnosti revidiranja in nalog pooblaščenega revizorja ter opravi registracijo zakonitih revizorjev, revizijskih podjetij, revizorjev tretjih držav in revizijskih subjektov tretjih držav.

Zaradi zagotovitve javnosti in preglednosti ter zaščite interesov uporabnikov Agencija upravlja naslednje registre:

  • register revizijskih družb;
  • register revizijskih podjetij;
  • register revizijskih subjektov tretjih držav;
  • register pooblaščenih revizorjev.

Registri se delijo na dva dela:

  • javni del registra, ki je javno dostopen fizičnim osebam in poslovnim subjektom v elektronski obliki na spletnih straneh Agencije. Pravnomočne sankcije so v javnem delu registra objavljene pet let;
  • poslovni del, ki je dostopen samo pristojnemu nadzornemu organu.
Scroll to Top
Scroll to Top