Pooblaščeni revizor ali revizorka je zakoniti revizor, ki ima v skladu z Zakonom revidiranju veljavno dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja.

V register pooblaščenih revizorjev se vpisujejo podatki o pooblaščenih revizorjih, ki so pridobili dovoljenje Agencije za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja.

V registru so na posamezen dan vpisani pooblaščeni revizorji, ki imajo na ta dan dovoljenje Agencije za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja.

Pravno obvestilo:

Za podatke, vpisane v registre, iz 155. do 159. člena Zakona o revidiranju (ZRev-2), skladno s 160. členom ZRev-2 odgovarja subjekt, ki predloži zahtevo za svoj vpis v ustrezen register, zato ni nujno, da v register vpisani podatki odražajo dejansko stanje na dan vpogleda v javno objavljen del registra. Agencija zato ne prevzema odgovornosti za morebitno škodo, nastalo tretjim osebam zaradi sprejemanja odločitev na podlagi podatkov, objavljenih v registru.

Nazadnje posodobljeno ob: 19.06.2024 23:20.
Scroll to Top
Scroll to Top