Pooblaščeni revizor ali revizorka je zakoniti revizor, ki ima v skladu z Zakonom revidiranju veljavno dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja.

V register pooblaščenih revizorjev se vpisujejo podatki o pooblaščenih revizorjih, ki so pridobili dovoljenje Agencije za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja.

V registru so na posamezen dan vpisani pooblaščeni revizorji, ki imajo na ta dan dovoljenje Agencije za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja.

25. 1. 2021

Obveščamo vas, da Agencija trenutno ne more zagotavljati, da so podatki, objavljeni v spletnih registrih točni, zaradi možnosti nastanka napak pri prenosu podatkov iz zaprtega dela registrov Agencije na spletno stran, kar je posledica napake zunanjega izvajalca ZASLON TELECOM d.o.o.

Obveščamo pooblaščene revizorje, da je oziroma bo prišlo do zamude nadgradnje modula dodatno izobraževanje, zaradi zamud na strani zunanjega izvajalca ZASLON TELECOM d.o.o. in tako vnos podatkov o dodatnem izobraževanju tudi ni usklajen s spremembami in dopolnitvami Pravilnika o stalnem dodatnem strokovnem izobraževanju pooblaščenih revizorjev.

Za nevšečnosti se vsem uporabnikom registrov opravičujemo in napake oziroma težave karseda hitro odpravljamo.

Naziv

Scroll to Top