Pooblaščeni revizor ali revizorka je zakoniti revizor, ki ima v skladu z Zakonom revidiranju veljavno dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja.

V register pooblaščenih revizorjev se vpisujejo podatki o pooblaščenih revizorjih, ki so pridobili dovoljenje Agencije za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja.

V registru so na posamezen dan vpisani pooblaščeni revizorji, ki imajo na ta dan dovoljenje Agencije za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja.

Zaradi trenutnih težav pri razvrščanju pooblaščenih revizorjev po abecedi, so priimki, ki se začnejo s šumniki, razvrščeni na konec seznama. Za nevšečnosti se opravičujemo in napako že odpravljamo.


Naziv

Scroll to Top