V register revizijskih družb se vpisujejo podatki o revizijskih družbah, ki so pridobile dovoljenje Agencije za opravljanje storitev revidiranja. V registru revizijskih družb so na posamezen dan vpisane revizijske družbe, ki imajo na ta dan dovoljenje Agencije za opravljanje storitev revidiranja.

Pravno obvestilo:

Za podatke, vpisane v registre, iz 155. do 159. člena Zakona o revidiranju (ZRev-2), skladno s 160. členom ZRev-2 odgovarja subjekt, ki predloži zahtevo za svoj vpis v ustrezen register, zato ni nujno, da v register vpisani podatki odražajo dejansko stanje na dan vpogleda v javno objavljen del registra. Agencija zato ne prevzema odgovornosti za morebitno škodo, nastalo tretjim osebam zaradi sprejemanja odločitev na podlagi podatkov, objavljenih v registru.

Nazadnje posodobljeno ob: 16.07.2024 05:08.

Zadnja posodobitev registrov:

2024-07-16 05:08:02

Scroll to Top
Scroll to Top