V register revizijskih družb se vpisujejo podatki o revizijskih družbah, ki so pridobile dovoljenje Agencije za opravljanje storitev revidiranja. V registru revizijskih družb so na posamezen dan vpisane revizijske družbe, ki imajo na ta dan dovoljenje Agencije za opravljanje storitev revidiranja.

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem je na podlagi obvestila družbe STONIK d.o.o. dne 16. 2. 2021 izdala ugotovitveno odločbo št. DRD-N-01/2021 o prenehanju dovoljenja za opravljanje storitev revidiranja. Odločba še ni pravnomočna.

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem je na podlagi obvestila družbe RATING d.o.o. dne 30. 3. 2021 izdala ugotovitveno odločbo št. DRD-N-02/2021 o prenehanju dovoljenja za opravljanje storitev revidiranja. Odločba še ni pravnomočna.

Kratek naziv Telefonska številka E-pošta Kraj
041 690 404 pisarna@aa-revizija.si Ljubljana
info@abeceda-revizija.si Celje
041 766 636 vesna.hribar-pilgram@acamrevizija.si Ljubljana
ales.dular@ad-audit.si Ljubljana
041 605 095 info@adakta.si Trbovlje
01 5425 37 01 maja@consultatio.si Ljubljana
02 530 20 50 info@audit.si Murska Sobota
01 320 78 40 info@auditing.si Ljubljana
02 787 99 20 auditor@auditor-revizija.si Ptuj
01 530 09 20 info@bdo.si Ljubljana
07 33 77 110 info@bgs.si Novo mesto
01 568 43 80 revizija@bm-veritas.si Ljubljana
031 341 383 info@constantiaprimia.si Ljubljana
01 307 28 00 CESIinfo@deloitte.com Ljubljana
041 728 582 mateja.epis@siol.net Celje
01 583 17 14 mateja.osterman@si.ey.com Ljubljana
051 398 338 marinka.voje@fires.si Škofljica
015411944 gm_revizija@siol.com Ljubljana
01 434 18 00 office@si.gt.com Ljubljana
01 439 83 95 in-revizija@in-revizija.si Ljubljana
01 420 11 70 kpmg.lj@kpmg.si Ljubljana
041 318 972 revizija@lorev.si Slovenj Gradec
041 626 118 mrevizija@mrevizija.si Vojnik
059049500 info@mazars.si Ljubljana
01 562 15 80 info@pit-leitner.si Trzin
01 561 29 20 info@plusrevizija.si Ljubljana
01 583 60 00 info.si@si.pwc.com Ljubljana
051342971 info@prc-revizija.si Nova Gorica
02 2282842 info@probitasalpen.si Maribor
031 388 969 gregor.jelnikar@siol.net Ljubljana
040 857267 rating.revizija@siol.net Celje
031 641 432 marolt2@gmail.com Grosuplje
031670436 info@re-member.si Ljubljana
041 754 360 info@resni.si Ljubljana
02 818 54 71 info@revidera.si Slovenska Bistrica
02 613 69 06 revidicom@siol.net Maribor
03 490 53 80 revisto@siol.net Celje
02 250 00 890 revizija@revizija-mb.si Maribor
040471414 ripro@siol.net Velenje
041 772 110 leon.zivec@roedl.com Ljubljana
051 377 500 info@rutina-revizija.si Ljubljana
031 534 314 ; 031 337 049 rado.sodin@revizijska-druzba.si Slovenske Konjice
0599 34 544 info@stonik.si Ljubljana
01 3000040 uhy@uhy.si Ljubljana
02 234 24 80 info@valuta.si Maribor

Zadnja posodobitev registrov:

2021-04-11 17:54:04
Scroll to Top