Zadnje objave

IFIAR: Poročilo o rezultatih raziskave ugotovitev iz opravljenih nadzorov za leto 2022

Mednarodno združenje nadzornikov IFIAR (International Forum of Independent Audit Regulators), katerega članica je tudi Agencija, je objavilo poročilo o rezultatih enajste letne raziskave ugotovitev iz …

Dopolnitev načrta dela Agencije z rebalansom finančnega načrta za leto 2023

Skladno z 29. členom Zakona o revidiranju objavljamo Dopolnitev načrta dela Agencije z rebalansom finančnega načrta za leto 2023. Več..

Mnenje Agencije o revizorjevem poročanju po ZPFOLERD-1

Na podlagi vprašanj revizijskih družb in dilem, ki se v praksi kažejo glede izvajanja revizorjevih obveznosti po ZPFOLERD-1, je Agencija pripravila mnenje o revizorjevem poročanju …

Sprejem posla revidiranja računovodskih izkazov zdravstvenih zavodov

Agencija je sprejela pojasnilo glede pozivov k oddaji ponudb za revidiranje javnih zdravstvenih zavodov, ki so v zadnjem času vedno bolj pogosti in pri katerih …

Objava prenovljenih stališč 8, 12, 17 in 18

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem je zaradi sprememb MSS 4400 prenovila Stališče 8 – Dodatni revizijski pregled glede izpolnjevanja pravil o upravljanju s tveganji …

Revidiranje računovodskih izkazov zdravstvenih zavodov

Z Zakonom o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema je bil spremenjen in dopolnjen tudi Zakon o zdravstveni dejavnosti (v nadaljevanju: ZZDej), ki v …

Pošljite nam sporočilo

  Prijava na novice

   Prijava kršitev

   Fizična ali pravna oseba, ki je zaradi domnevno slabo opravljenega revizorjevega dela utrpela moralno ali materialno škodo, pogosto želi, da njeno domnevo potrdi tudi institucija, ki je zakonsko pooblaščena za opravljanje nadzora nad pooblaščenimi revizorji in revizijskimi družbami. Prav je, da tisti, ki prijavlja domnevne kršitve, svojo prijavo ustrezno formalizira in domneve utemelji.

   Scroll to Top