Zadnje objave

Mnenje Agencije glede revizorjevega poročanja v skladu z Zakonom o društvih

Agencija objavlja mnenje glede revizorjevega poročanja v skladu z Zakonom o društvih (Ur. l. RS št. 64-11- uradno prečiščeno besedilo, 21/18 – ZNOrg). V mnenju …

Upoštevanje prenovljenega standarda MSS 4400

Agencija opozarja revizijske družbe, da je zaradi prenovljenega standarda MSS 4400, ki se uporablja za posle opravljanja dogovorjenih postopkov, za katere so pogoji posla dogovorjeni …

Nov seznam subjektov javnega interesa

Agencija je dne 6. 1. 2022 objavila nov seznam subjektov javnega interesa, po stanju na dan 31. 12. 2021. Seznam je dostopen na spletni strani TUKAJ.

Revizorjev pregled poročila o prejemkih

Zakon o gospodarskih družbah je z novelo ZGD-1K za družbe, s katerih vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu (javne družbe), uveljavil obvezno pripravo dveh …

Obvestilo o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o stalnem dodatnem strokovnem izobraževanju pooblaščenih revizorjev

V Uradnem listu RS, št. 196/21 je bil med drugim objavljen tudi Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o stalnem dodatnem strokovnem izobraževanju pooblaščenih revizorjev. …

Dodatna izobraževanja z oznako B v letu 2022

Na podlagi razpisa za pridobitev soglasja za izvajanje dodatnega strokovnega izobraževanja pooblaščenih revizorjev, je Agencija za javni nadzor nad revidiranjem, dne 17. 12. 2021, podelila …

Pošljite nam sporočilo

  Prijava na novice

   

  Loading

  Prijava kršitev

  Fizična ali pravna oseba, ki je zaradi domnevno slabo opravljenega revizorjevega dela utrpela moralno ali materialno škodo, pogosto želi, da njeno domnevo potrdi tudi institucija, ki je zakonsko pooblaščena za opravljanje nadzora nad pooblaščenimi revizorji in revizijskimi družbami. Prav je, da tisti, ki prijavlja domnevne kršitve, svojo prijavo ustrezno formalizira in domneve utemelji.

  Scroll to Top