UVOZ PODATKOV IZ ANR API

Brisanje starih podatkov


Uvoz podatkov o revizorjih (partnership)

Uspešno so uvoženi podatki revizorjev (partnership)

Uvoz podatkov o revizorjih (company)

Ni rezultatov

Uvoz ni bil uspešen.


Uvoz podatkov o revizorjih (thirdParty)

Ni rezultatov

Uvoz ni bil uspešen.


Uvoz podatkov o subjektih

Uspešno so uvoženi podatki subjektov.
Scroll to Top
Scroll to Top