Hvala za vašo odločitev o zunanji prijavi kršitve predpisa v vašem delovnem okolju v skladu z Zakonom o zaščiti prijaviteljev (v nadaljevanju: ZZPri).

Prijavitelj informacijo o kršitvi poda neposredno z uporabo zunanje poti za prijavo, če notranja pot ni vzpostavljena, če notranje prijave ne bi bilo mogoče učinkovito obravnavati, ali če prijavitelj meni, da v primeru notranje prijave obstaja tveganje povračilnih ukrepov.

Ta prijava ni namenjena kršitvam, ki so se zgodile izven vašega delovnega okolja, ter npr. reševanju sporov s sodelavci, mobingu in podobno. Vaša prijava ne bo obravnavana po ZZPri, če boste z njo uveljavljali svoje pravice (npr. do letnega dopusta, plače, plačila prispevkov, varstva osebnih podatkov ipd. – glej sedmi odstavek 16. člena ZZPri).

Na podlagi vaše prijave bo Agencija za javni nadzor nad revidiranjem (v nadaljevanju: Agencija) obravnavala prijavljeno kršitev iz svoje pristojnosti in vam po potrebi nudila tudi pomoč in zaščito pred povračilnimi ukrepi delodajalca.

Če tako želite, lahko prijavo podate anonimno, brez razkritja svojih osebnih podatkov. Če želite prejeti povratno informacijo pa morate navesti na kateri naslov oziroma način jo želite prejeti. Agencija ne sme razkriti vaše identitete. Razkritje identitete brez vašega soglasja je v ZZPri določeno kot prekršek. Organ, ki bo obravnaval vašo prijavo vas lahko zaradi učinkovite obravnave kršitve naknadno kontaktiral.

  PODATKI O PRIJAVITELJU

  (mogoča je tudi anonimna prijava)


  PODATKI O KRŠITVI


  PREDHODNA OBRAVNAVA KRŠITVE

  Navedite, ali je prijavljeno kršitev že obravnaval zaupnik znotraj vaše organizacije ali kak drug nadzorni organ in ali ste prejeli zapisnik preiskave ali kateri koli drug dokument, ki vsebuje rezultate preiskave. Dokumente priložite prijavi.


  ZAŠČITA PRED POVRAČILNIMI UKREPI

  Nekateri prijavitelji tvegajo tudi povračilne ukrepe, maščevanje s strani vodstva ali sodelavcev. Če je takšno tveganje podano tudi v vašem primeru, izpolnite spodnjo rubriko.

  Povračilni ukrepi so praviloma posledica podane notranje (ali zunanje) prijave. Lahko vključujejo odpustitev, premestitev, znižanje plače, pa tudi disciplinske ukrepe, pritisk ali ustrahovanje. Maščevanje proti vam bi lahko na primer prevzel vaš delodajalec, nadzornik ali izvajalec. Prijavitelj do zaščite po ZZPri ni upravičen, če je prijavo podal dve leti ali več po prenehanju kršitve.


  ODSTOP PRIJAVE

  Če za obravnavo vaše prijave ni pristojna Agencija, bo vašo prijavo odstopila pristojnemu organu, ki ga določa 14. člen ZZPri.

  Kadar je za obravnavo kršitve pristojen drug nadzorni organ, ki ni naveden v 14. členu ZZPri bo prijava, vključno z vašimi osebnimi podatki, odstopljena le z vašim soglasjem, sicer pa bo odstopljen le opis prijavljene kršitve v anonimizirani obliki.

  DANE

  INFORMACIJE O OBRAVNAVI PRIJAVE

  Pristojni organ vas bo v skladu z ZZPri obvestil:

  • v 7. dneh po prejemu prijave o tem ali jo bo obravnaval
  • v 3. mesecih o stanju postopka s prijavo
  • ob zaključku obravnave o izvedenih ukrepih in izidu postopka

  Če menite, da je bilo storjeno kaznivo dejanje predlagamo, da podate ovadbo na policijo ali državno tožilstvo. Če iz prijave izhaja sum storitve kaznivega dejanja, ga bomo v skladu s 145. členom Zakona o kazenskem postopku naznanili državnemu tožilstvu ali policiji.


  POTRDITEV RESNIČNOSTI

  Potrjujem, da so informacije v tej prijavi resnične, prijavo podajam v dobri veri in sem seznanjen, da je neresnična prijava lahko prekršek.

  Scroll to Top
  Scroll to Top