Agencija za javni nadzor nad revidiranjem je z obvestilom z dne 31. 3. 2020 obvestila subjekte nadzora na sprejem Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Ur. l. RS, št. 36/20: v nadaljevanju ZZUSUDJZ) in njegove posledice glede teka rokov, vročanja in podaje vlog in izjave.

Dne 1. 5. 2020 je stopila v veljavo novela ZZUSUDJZ, ki med drugim ureja vročanje v nenujnih zadevah. Tako bo tudi Agencija, skladno z navedenim zakonom, začela vročati akte iz svojih postopkov, torej odločbe, odredbe, sklepe in druge dokumente Agencije, ki jih je potrebno osebno vročati, po določbah zakona, ki ureja splošni upravni postopek.

Novela ZZUSUDJZ ne prinaša novosti glede mirovanja rokov v nenujnih zadevah.

Za omejitev širjenja virusne okužbe in zagotavljanje zdravja predlagamo, da za podajo vlog še vedno uporabljate možnost podaje vloge v elektronski obliki.

Scroll to Top
Scroll to Top