Letno poročilo Agencije za leto 2020

Skladno z 29. členom Zakona o revidiranju objavljamo revidirano letno poročilo Agencije za javni nadzor nad revidiranjem za leto 2020.